Klub megnevezése: „A FITNESS”

Klub üzemeltetője: FITT-KER VITAL KFT. 1116 Budapest, Nándorfejérvári út 40.

Házirend

Az „A FITNESS” egy zárt körűen működő klub. A klub területén csak annak dolgozói, alvállalkozói és a klubtagok tartózkodhatnak. A klubtagság feltétele a termekben kihelyezett, valamint a www.afitness.hu/hazirend oldalon olvasható Házirend betartása illetve, a termekben kihelyezett, az alábbi oldalon olvasható Adatkezelési Tájékoztató elfogadása.

 1. Az „A FITNESS” egész területén TILOS:
  • 1. a dohányzás és alkohol fogyasztása!
  • 2. alkoholos befolyásoltság vagy drog hatása alatt álló személynek tartózkodni!
  • 3. drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés!
  • 4. minden másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység!
  • 5. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (robbanó anyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle alkoholos ital, illetve állat bevitele!
  • 6. az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása vagy termékek értékesítése!
 2. Speciális szabályok:
  • 1. A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni!
  • 2. Az „A FITNESS” teljes területén zárt, tiszta sportcipő használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt, tiszta sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, a legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül!
  • 3. Sportszolgáltatások igénybevételekor mobil telefon használata mellőzendő!
  • 4. A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital!
  • 5. A vendégek kötelesek saját testi higiéniájukra fokozottan figyelni, amennyiben ennek nem tesznek eleget, nem vehetik igénybe az „A FITNESS” szolgáltatásait.
  • 6. Diák kedvezményre csak 27 éven aluli, érvényes matricával ellátott diákigazolvánnyal rendelkezők jogosultak.
  • 7. Nyugdíjas kedvezményre csak érvényes nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők jogosultak.
  • 8. Intézményi kedvezményre csak azon vendégeink jogosultak, akik munkáltatójával az „A FITNESS” szerződésben áll és ezt igazolni tudják.
  • 9. Az „A FITNESS” hitelkeretet biztosíthat az edzés ideje alatt, a bérlettel rendelkező vendégek részére a büfében történt fogyasztásra, amelyet távozás előtt a hitelkeretet igénylő köteles kiegyenlíteni. Amennyiben, ezen kötelezettségének nem tud eleget tenni, az üzemeltető engedélyével a következő belépésig fenntartható.
  • 10. A klub területén kép és hang felvétel készülhet amit a későbbiekben marketing anyagok készítéséhez felhasználhatunk (Facebook, hírlevél, stb. formában). Ezen felül a klub területe vagyon és személyvédelmi kamerarendszer általi megfigyelés alatt áll mely kamerarendszer üzemeltetésének részletei az Adatkezelési Szabályzatban találhatók.
 1. Általános szabályok:
  • 1. Az „A FITNESS” területén a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályainak betartása a rend és tisztaság megtartása kötelező.
  • 2. Az „A FITNESS” területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet és a sporteszközök helyes használatára!
  • 3. A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárlóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
  • 4. Az edzések alkalmával törülköző használata kötelező.
  • 5. Összeszerelhető súlyok esetén tárcsarögzítő csavar használata kötelező!
  • 6. Az edzés megkezdése előtt a használni kívánt eszközök ellenőrzése saját érdek, amennyiben működésében hibát tapasztal, azt a recepción vagy az edzőknél haladéktalanul jelenteni köteles.
  • 7. Az „A FITNESS” egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
  • 8. Az „A FITNESS” szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek csak és kizárólag szülői engedéllyel, szakoktató segítségével veheti igénybe.
  • 9. Az „A FITNESS” nyitvatartási idejét mindenki köteles figyelembe venni és a zárási időpontra való tekintettel az intézményt időben elhagyni.
  • 10. Az „A FITNESS” üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.
  • 11. A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.
  • 12. Kerékpárt csak a kijelölt biciklitárolóban lehet elhelyezni amennyiben az adott terem erre lehetőséget biztosít!
  • 13. E Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti. Az aktuális Házirend a termekben kifüggesztve megtalálható, illetve a www.afitness.hu/hazirend oldalon megismerhető.
 2. Felelősség vállalás:
  • 1. Az „A FITNESS” nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek!
  • 2. Az „A FITNESS” nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért!
  • 3. A talált tárgyakat minden vendég az „A FITNESS” recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni!
  • 4. A szolgáltatásokat és eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe!
  • 5. Az „A FITNESS” nem vállal felelősséget az öltözőszekrényekben és az értékmegőrző szekrényekben elhelyezett tárgyakért.
 3. Öltöző, szauna előtér:
  • 1. Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.
  • 2. A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.
  • 3. A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos!
  • 4. A szaunát általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.
  • 5. Távozás után a szekrényekben nem szabad személyes tulajdont és/vagy szemetet hagyni.
  • 6. A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)
  • 7. Munkatársaink az öltözőszekrényeket zárást követően kiürítik, a szekrényekben felejtett értékeket a recepción leadják. Tulajdonosaik itt érdeklődhetnek az elveszett, elhagyott értéktárgyak után.
 1. Recepció:
  • 1. Az épület elhagyását megelőzően, a belépéskor kapott öltőző kulcsot, személyesen adják át recepciós munkatársunknak.
  • 2. A távozó ügyfelek kötelesek az öltözőszekrény kulcsot a recepciós kollégáknak leadni.
   Az elveszített, kilépéskor le nem adott öltözőkulcsokért, 5.000 Ft pótdíjat számítunk fel.
  • 3. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át a következő bérletre.
  • 4. A bérletek a lejárati időn túl nem használhatók fel. Orvosi igazolás bemutatása esetén, az igazolásnak megfelelően hosszabbítás lehetséges. Nyári szünetben, a recepciós munkatársaknak előre jelzett időpontban egyszeri hosszabbítás megengedett.
  • 5. Az „A FITNESS” recepciójában csak az „A FITNESS” alkalmazottai tartózkodhatnak!
  • 6. Terméket, szolgáltatást hitelre nem áll módunkban kiadni, csak és kizárólag egyéb fizetési eszköz ellenében.
  • 7. Az igénybevett szolgáltatás lezárása, minden esetben a recepción, személyesen történő kiléptetés menetét követően tud megvalósulni.
 2. Rendkívüli esemény:
  • 1. A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. Az „A FITNESS” területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:
  • Mentők (baleset esetén): 104
  • Tűzoltóság (tűz esetén): 105
  • Rendőrség (rendbontás, lopás esetén): 107
  • Általános segélyhívó (bármely esetben): 112
 3. Szabálytalan viselkedés esetén:
  • 1. Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.